DONEER DONEER

DOCUMENTATIE

Statuten

De statuten van Stichting TivoliVredenburg Fonds vind je hier.

Jaarverslagen en ANBI STATUS

Jaarverslag 2022 & ANBI formulier 2022
Jaarverslag 2021 & ANBI formulier 2021
Jaarverslag 2020 & ANBI formulier 2020
Jaarverslag 2019
Jaarverslag 2018
Jaarverslag 2017
Jaarverslag 2016
Jaarverslag 2015
Jaarverslag 2014

Beloningsbeleid

De Stichting TivoliVredenburg Fonds wordt bestuurd door een onafhankelijk en onbezoldigd bestuur. De stichting heeft geen eigen personeel in dienst. De werkzaamheden in het kader van de fondsenwerving en het TivoliVredenburg Fonds worden verricht door medewerkers die in dienst zijn van Stichting TivoliVredenburg.

Informatie

RSIN/ fiscaal nummer: 804135034
KvK-nummer: 41182407
Rekeningnummer TivoliVredenburg Fonds:
NL92RABO0116533811

Fiscale voordelen

TivoliVredenburg is een algemeen nut beogende instelling. Culturele ANBI’s betalen daarom geen schenkbelasting over giften of erfbelasting over ontvangen erfenissen. Als donateur van TivoliVredenburg heb je ook een extra belastingvoordeel omdat er een giftenatrek geldt. Lees hier meer over de fiscale voordelen.

Contractsoverneming 2018

Begin 2018 werden de Hertz Kringleden en Vrienden van TivoliVredenburg (voorheen Donateurs) onderdeel van het TivoliVredenburg Fonds. Het Fonds heeft een ANBI status en neemt de rechten en plichten over van TivoliVredenburg. Hierdoor verandert er voor de donateurs niks op fiscaal gebied. Hier vind je de overeenkomst tot contractsoverneming Stichting TivoliVredenburg naar TivoliVredenburg Fonds.