DONEER DONEER

FISCALE VOORDELEN 

CULTURELE ANBI STATUS

Het TivoliVredenburg Fonds helpt TivoliVredenburg bij het realiseren van haar missie, een leven lang muziek voor iedereen, via verschillende geefdoelen. Zowel particulieren als bedrijven kunnen een bijdrage leveren aan de ambities van TivoliVredenburg. We ontvangen alle donaties en steun op één plek: het TivoliVredenburg Fonds. Alle opbrengsten van het TivoliVredenburg Fonds komen ten goede aan TivoliVredenburg. Stichting TivoliVredenburg en het TivoliVredenburg Fonds zijn beide algemeen nut beogende instellingen en hebben een Culturele ANBI-status. Door deze ANBI-status hebben donateurs van het TivoliVredenburg Fonds extra belastingvoordeel.

DE GEEFWET

Schenken aan een Culturele ANBI levert fiscale voordelen op voor particulieren en bedrijven. In vergelijking met een gewone ANBI levert een schenking aan een Culturele ANBI zelfs meer voordeel op dankzij de Geefwet. Giften aan het TivoliVredenburg Fonds mag je voor de berekening van jouw aftrekpost verhogen met 25%. Deze verhoging mag je toepassen over een giftbedrag van maximaal € 5.000,-. Voor de verhoging geldt een maximum van € 1.250,-. Boven de € 5.000,- blijft de gift nog wel aftrekbaar, maar de verhoging van 25% geldt niet voor het bedrag boven de € 5.000,-. Voor de actuele informatie over de Geefwet verwijzen we je naar de Belastingdienst. Of bereken wat jouw voordeel zou kunnen zijn via onze rekenmodule.

Er is in juli een nieuwe interpretatie gekomen van de belastingdienst over de multiplier. Meer informatie kunt u vinden in deze brief aan de tweede kamer.

PERIODIEK SCHENKEN

Periodiek schenken betekent dat je doneert voor een periode van minstens vijf jaar, met een vast bedrag per jaar. Met deze manier van doneren kun je nog meer fiscaal voordeel ontvangen, zonder drempelbedrag. De donatie is volledig aftrekbaar van het belastbaar inkomen. Als donateur van het TivoliVredenburg Fonds doneer je een vast bedrag per jaar, gedurende tenminste vijf jaar. Deze schenking wordt vastgelegd in een periodiek schenken overeenkomst.

BEREKEN JOUW VOORDEEL

De fiscale voordelen die zijn verbonden aan jouw gift zijn altijd afhankelijk van je persoonlijke situatie. Vanwege onze Culturele ANBI-status kan het fiscaal voordelig zijn om te doneren aan het TivoliVredenburg Fonds. Voor alle informatie verwijzen we je graag door naar de Belastingdienst. Of bereken alvast wat je voordeel zou kunnen zijn via ons rekenmodule.

Ga naar de rekenmodule

Voor meer informatie of bij vragen mag je natuurlijk altijd contact met ons opnemen!