DONEER DONEER

FISCALE VOORDELEN 

Het TivoliVredenburg Fonds helpt TivoliVredenburg bij het realiseren van haar missie, een leven lang muziek voor iedereen, via verschillende geefdoelen. Zowel particulieren als bedrijven kunnen een bijdrage leveren aan de ambities van TivoliVredenburg. We ontvangen alle donaties en steun op één plek: het TivoliVredenburg Fonds. Alle opbrengsten van het TivoliVredenburg Fonds komen ten goede aan TivoliVredenburg.

CULTURELE ANBI STATUS & DE GEEFWET

Stichting TivoliVredenburg Fonds is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en heeft een culturele ANBI-status. Door deze culturele ANBI-status hebben donateurs (zowel particulieren als ondernemingen) aan het TivoliVredenburg Fonds extra belastingvoordeel.

In vergelijking met een gewone ANBI levert een schenking aan een Culturele ANBI zelfs meer voordeel op dankzij de Geefwet. In de Geefwet is een extra giftenaftrek voor giften aan culturele instellingen opgenomen. Particuliere giften aan het TivoliVredenburg Fonds mag je voor de berekening van jouw aftrekpost verhogen met 25%. Deze verhoging mag je toepassen over een giftbedrag van maximaal €5.000,-. Voor de verhoging geldt een maximum van €1.250,-. Boven de €5.000,- blijft de gift nog wel aftrekbaar, maar de verhoging van 25% geldt niet voor het bedrag boven de
€5.000,-.

Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van een dergelijke gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting. Contante giften zijn sinds 2021 niet meer aftrekbaar. Voor de actuele informatie over de Geefwet verwijzen we je naar de Belastingdienst. Of bereken wat jouw voordeel zou kunnen zijn via onze rekenmodule.

Er is in juli 2022  een nieuwe interpretatie gekomen van de belastingdienst over de multiplier. Meer informatie kunt u vinden in deze brief aan de tweede kamer.

BEREKEN JOUW VOORDEEL

De fiscale voordelen die zijn verbonden aan jouw gift zijn altijd afhankelijk van je persoonlijke situatie. Voor informatie over wet en regelgeving verwijzen we je graag door naar de Belastingdienst. Via onderstaande link kun je alvast berekenen wat je fiscale schenkers voordeel zou kunnen zijn via de rekenmodule.

Ga naar de rekenmodule

Voor meer informatie of bij vragen kun je contact met ons opnemen!

PERIODIEK SCHENKEN

Periodiek schenken betekent dat je doneert voor een periode van minstens vijf jaar, met een vast bedrag per jaar. Deze schenking wordt vastgelegd in een periodiek schenken overeenkomst. Met deze manier van doneren kun je nog meer fiscaal voordeel ontvangen. Voor de aftrek van periodieke giften geldt geen drempel. Maar vanaf 1 januari 2023 geldt wel een maximum van €250.000 per jaar.

De belastingdienst hanteert een aantal voorwaarden voor een periodieke gift en de aftrekbaarheid hiervan. Meer informatie hierover is te vinden op de website van de Belastingdienst.

NALATENSCHAP

Omdat het TivoliVredenburg Fonds een ANBI-status heeft hoeft er over een nalatenschap geen erfbelasting betaald te worden. Het hele donatiebedrag komt dus ten goede aan het bestemde doel.
Een nalatenschap wordt opgenomen in testament. Dit kan door middel van een legaat of erfstelling. Met een legaat laat je een vastgesteld bedrag of bepaald doe na aan het TivoliVredenburg Fonds. Met een erfstelling benoem je het TivoliVredenburg Fonds als erfgenaam een bepaald deel of percentage van de nalatenschap.